Skip to main content

Gedragscode Energie Van Oranje 

In de contracten die Energie van Oranje hanteert kan zijn geregeld dat voor alle medewerkers, inhuurkrachten en contractpartners gedragsregels van toepassing zijn.  

 

Daarmee maken de onderstaande gedragsregels deel uit van 

de verplichtingen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomsten. 

 

 

Kwaliteit en Betrouwbaarheid: 

Wij streven ernaar om hoogwaardige PV-systemen, batterijen en bijbehorende producten en diensten te leveren die voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen. 

We houden ons aan de wettelijke voorschriften en eisen met betrekking tot de verkoop en installatie van zonnepanelen. 

We werken alleen samen met gerenommeerde fabrikanten, leveranciers en installateurs om de betrouwbaarheid en duurzaamheid van onze producten te waarborgen. 

Waar kan van Nederlandse bodem. 

 

Eerlijke en Transparante Communicatie: 

We verstrekken eerlijke en duidelijke informatie over onze producten, prijzen, garanties en diensten. 

We zorgen ervoor dat onze klanten volledig op de hoogte zijn van de technische specificaties, verwachte opbrengsten en mogelijke beperkingen van zonnepanelen. 

We beantwoorden vragen en bieden ondersteuning aan onze klanten op een tijdige en professionele manier. 

 

Klanttevredenheid: 

We streven ernaar om de tevredenheid van onze klanten te waarborgen door hoogwaardige producten te leveren en uitstekende klantenservice te bieden. 

We behandelen klachten en geschillen op een eerlijke, snelle en effectieve manier. 

We streven naar continue verbetering van onze processen en diensten op basis van de feedback en suggesties van onze klanten. 

 

Milieubewustzijn: 

We promoten duurzame energieopwekking door het leveren van PV systemen en andere groene energieproducten en diensten. Bij voorkeur Nederlands van origine. 

We werken samen met fabrikanten die milieuvriendelijke productiemethoden hanteren en streven naar energie-efficiënte oplossingen. 

We moedigen onze klanten aan om verantwoord om te gaan met de opwekking en het gebruik van zonne-energie. 

 

Onafhankelijkheid: 

We vermijden alles wat de onafhankelijkheid van ons advies kan schaden. 

We laten ons in de advisering niet beïnvloeden door mogelijke nevenbelangen. 

We ontvangen geen enkele beloning die afbreuk kan doen aan onze onafhankelijkheid. 

 

 

 

Privacy en Gegevensbescherming: 

We respecteren de privacy van onze klanten en behandelen hun persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorg. 

We hanteren passende beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens van onze klanten te waarborgen. 

We delen geen persoonlijke gegevens van onze klanten met derden zonder hun uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.